Jump to content
William Jones

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru, Southgate House, Wood St, Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Cartref gofal yng Nghaerffili (wedi'i gau erbyn hyn)
Math o wrandawiad
Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer