Jump to content
Tracy Kolade

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal cartref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Hafod Care Association Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau