Jump to content
Tracy Kolade
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal cartref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Hafod Care Association Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau