Jump to content
Thomas Philip Cross
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Plant Preswyl
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Woodland Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Thomas Philip Cross a gosod Gorchymyn Dileu, sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoleiddiedig yng Nghymru.

Mae cyfrif llawn o resymau’r panel ar gael ar gais.

Mae gan Thomas Philip Cross yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Y Wasg/cyfryngau – cysylltwch â’r tim Cyfathrebu: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: Cysylltwch â’r Clerc ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru