Jump to content
Sophie Williams
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Horizon Support Services
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 6 Mai 2021, wedi canfod bod cyhuddiadau o yfed alcohol yn perthyn i ddefnyddiwr gwasanaeth ac ymddwyn mewn modd aflan yn eu cartref yn erbyn Sophie Williams, gweithiwr gofal cartref cofrestredig wedi’u profi.

Canfu’r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Ms Williams a gosod Gorchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Ms Williams yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg: cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Williams wedi yfed alcohol yn perthyn i Unigolyn A tra ar ddyletswydd, heb eu caniatâd ac wedi ymddwyn mewn modd aflan yng nghartref Unigolyn A.