Jump to content
Rebecca Mary White
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn atal am un blwyddyn 29/12/2020 to 28/12/2021
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Woodlands Ltd Wrexham
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad


Crynodeb o honiadau

  • Cyfnewid negeseuon a galwadau ffôn amhriodol gyda chydweithiwr.

  • Wedi methu â gwneud adroddiad priodol a / neu amserol am ymddygiad y cydweithiwr i'w chyflogwr