Jump to content
Paulina Andrzejczak
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Pobl Care and Support
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ganlyniad y gwrandawiad hwn drwy chwilio ar y Gofrestr neu Rhestr o Unigolion sydd wedi'u tynnu oddi ar y gofrestr.

Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Mae rhagor o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais. Mae’n bosib allai rhywfaint o wybodaeth gael ei golygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru


Crynodeb o honiadau

Tra'i bod wedi'i chofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref, ar 5 Hydref 2021 cafwyd Ms Andrzejczak yn euog a'i dedfrydu yn Llys Ynadon Casnewydd am y troseddau canlynol:

i) Tri chyfrif o ddwyn oddi wrth defnyddiwr gofal a chymorth bregus, cyfanswm o £900 yn groes i Adran 1(1) a 7 o Ddeddf Dwyn 1968.