Jump to content
Paul Steven Evans
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad preifat
Cyflogwr
Yn flaenorol Haven Homecare
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Roedd y gwrandawiad hwn yn breifat, ni fydd unrhyw resymau yn cael eu cyhoeddi

Crynodeb o honiadau

Roedd y gwrandawiad hwn yn breifat, ni fydd unrhyw honiadau yn cael eu cyhoeddi