Jump to content
Nikita Dyane Percival

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
gwrandawiad preifat
Cyflogwr
N/A
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer