Jump to content
Nanette Amy Somers
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Specialist Intervention Care Services, Blaenau Gwent
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 22 Tachwedd 2021 wedi canfod cyhuddiadau ynghylch pryderon diogelu difrifol a brofwyd yn erbyn Nanette Amy Somers, Gweithiwr Gofal Plant Preswyl cofrestredig.

Canfu’r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Nanette Amy Somers a gosod Gorchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Bydd enw Nanette Amy Somers yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bersonau a Dynnwyd.

Mae gan Nanette Amy Somers yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru


Crynodeb o honiadau