Jump to content
Luke Foster
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol New Relexions Bala
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 23 Tachwedd 2021 wedi canfod yr honiad y canfuwyd bod Luke Foster, gweithiwr gofal plant preswyl, yn ysmygu Canabis, cyffur Dosbarth B, tra ar gysgu mewn dyletswydd, ar 5 Mai 2020.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol Luke Foster i ymarfer a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Luke Foster yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru