Jump to content
Lilian Wyn Binyon

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Cartref'
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Carelink Homecare Services Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer