Jump to content
Joanne Kate Heather

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Home Instead Senior Care
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad