Jump to content
Hannah Katie Roberts
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn ddileu
Lleoliad
Cynhaliwyd y gwrandawiad ym mhreifat felly ni chaiff y rhesymau eu cyhoeddi.
Cyflogwr
Branas Isaf
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer