Jump to content
Gaynor Jayne Brownson
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartref gofal i oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Red Croft Care Home, Colwyn Bay
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer