Jump to content
Daniel Percival
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Keys Childcare
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Am gopi o rhesymau’r Panel, gwnewch gais i’r Tim Gwrandawiadau ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir, er ei fod wedi'i gofrestru, bod Mr Percival: -

  • Wedi ymddwyn yn amhriodol gyda pherson ifanc
  • Siaradodd yn amhriodol â'r person ifanc, gan wneud nifer o gyfeiriadau am ei gorff a'i ymddygiad