Jump to content
Cheryl Welburn
Share
Canlyniad
Gorchymyn ar unwaith i atal cofrestriad o 16/09/2022 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 14/10/2022
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad preifat
Cyflogwr
Yn flaenorol - Cyngor Sir Benfro
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

-