Jump to content
Andrea Lloyd
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn atal I barhau, tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 20/10/2022
Lleoliad
Mae hwn yn gwrandawiad preifat
Cyflogwr
Yn flaenorol Pembrokeshire County Council
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

.