Jump to content
Andrea Lloyd

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Mae hwn yn gwrandawiad preifat
Cyflogwr
Yn flaenorol Pembrokeshire County Council
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer