Jump to content
Rheolwr tîm gwaith cymdeithasol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

Os yw rheolwr y tîm yn weithiwr cymdeithasol, rhaid iddynt fod wedi cofrestru gyda:

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

Ac

Fe argymhellir ar gyfer ymarfer fod y canlynol hefyd yn cael ei gwblhau gan reolwr tîm gwaith cymdeithasol:

  1. Tystysgrif Ôl-radd mewn Rheoli Ansawdd Ymarfer mewn Gofal Cymdeithasol

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)