Jump to content
Rhaglen Gadarnhau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso - atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin am y Rhaglen Gadarnhau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso.

Beth yw’r Rhaglen Gadarnhau?

Pam mae’r Rhaglen Gadarnhau yn bwysig?

Ar gyfer pwy mae’r Rhaglen Gadarnhau?

Beth am weithwyr cymdeithasol sy'n cymhwyso mewn gwledydd eraill yn y DU?

Pryd fydd disgwyl i weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ymgymryd â’r Rhaglen Gadarnhau?

Ble fydd y Rhaglen Gadarnhau yn cael ei chynnal?

Beth sy’n digwydd pan fydd gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso yn cwblhau’r Rhaglen Gadarnhau?

Beth sy’n digwydd os na fydd gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn llwyddo i gwblhau’r Rhaglen Gadarnhau erbyn yr amser mae angen iddyn nhw adnewyddu eu cofrestriad?

Sut mae ansawdd y Rhaglen Gadarnhau yn cael ei fonitro?

Sut bydd dysgu’n cael ei asesu ar y Rhaglen Gadarnhau?

Beth os nad yw gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso yn cael ei gyflogi fel gweithiwr cymdeithasol yn ystod tair blynedd gyntaf ei gofrestriad?

Beth am weithwyr cymdeithasol sy’n cymhwyso yng ngwledydd eraill y DU?

Sut mae ansawdd y Rhaglen Gadarnhau yn cael ei fonitro?

Sut mae gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso yn cael mynediad at y Rhaglen Gadarnhau os yw’n cael ei gyflogi gan awdurdod lleol?

Sut mae gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso yn cael mynediad at y rhaglen gyfuno os NAD yw’n cael ei gyflogi gan awdurdod lleol?

Sut mae cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau addysg gwaith cymdeithasol eraill yng Nghymru?

Cyhoeddwyd gyntaf: 14 Mehefin 2023
Diweddariad olaf: 14 Mehefin 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (43.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch