Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr am ffiniau proffesiynol

Mae gennym ganllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr sy’n nodi gwybodaeth bwysig am ffiniau proffesiynol:

“Mae ansawdd eich perthynas gyda’r unigolyn yn bwysig iawn. Mae’n hanfodol creu amgylchedd cynnes, caredig a chyfeillgar. Weithiau, fodd bynnag, gall yr ‘agosatrwydd’ hwn bylu’r ffiniau proffesiynol a chreu anawsterau. Mae enghreifftiau’n cynnwys pethau fel rhannu gormod o wybodaeth bersonol neu ymgymryd â thasgau y tu allan i’ch rôl.

“Dylech weithio gyda’ch rheolwr i sicrhau’r canlynol:

  • eich bod yn deall eich rôl broffesiynol a’ch terfynau
  • eich bod yn deall a chadw at bolisi eich sefydliad ar ffiniau proffesiynol
  • eich bod yn trafod unrhyw bosibilrwydd o groesi ffiniau proffesiynol.

“Rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich holl weithredoedd gydag unigolion a theuluoedd yn gwbl agored i’w trafod gyda’ch rheolwr. Mae rhai pethau’n amlwg yn torri’r ffiniau derbyniol.

“Er nad yw’n rhestr gyflawn, mae pethau annerbyniol yn cynnwys:

  • cael perthynas rywiol neu berthynas amhriodol arall gydag unigolyn
  • defnyddio eich credoau personol, er enghraifft, credoau gwleidyddol, crefyddol neu foesol, mewn ffordd sy’n ecsbloetio neu’n achosi trallod
  • benthyca gan unigolyn neu roi benthyg arian iddo
  • gweithredu mewn unrhyw ffordd sy’n niweidio unigolyn.

“Nid yw cydsyniad yr unigolyn byth yn amddiffyniad i’r pethau hyn.”

Gallwch gael gafael ar fersiwn llawn o’r canllawiau ymarfer yma

Cyhoeddwyd gyntaf: 11 Ionawr 2022
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (28.3 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch