Jump to content
Ymgorffori dull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn Nhrefynwy

Gwrandewch ar ddau ymarferwr siarad am sut maen nhw a'u staff wedi ymgorffori canlyniadau personol a glynu wrth y dull newydd ers gwneud yr hyfforddiant Sgiliau Cyfathrebu ar y Cyd