Jump to content
Ymgorffori dull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn Nhrefynwy
Share

Oherwydd problem gyda Microsoft, gwiriwch eich ffolderi sbam/ sothach os ydych yn disgwyl e-bost gan Gofal Cymdeithasol Cymru a nodwch fel 'nid sbam'/'nid sothach' lle bo modd. Diolch.

Gwrandewch ar ddau ymarferwr siarad am sut maen nhw a'u staff wedi ymgorffori canlyniadau personol a glynu wrth y dull newydd ers gwneud yr hyfforddiant Sgiliau Cyfathrebu ar y Cyd