Jump to content
Swansea University - 'Dementia and Loneliness' Research Animation - (Saesneg yn unig)

Ffilm 6 munud byr wedi'i animeiddio am ymchwil sy'n dangos sut y gall nam gwybyddol a demensia arwain at unigrwydd, a gall y camau yr ydym ni, fel unigolion, eu mabwysiadu i helpu i fynd i'r afael â hyn.