Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Sut y gall amgylchedd sy’n fwy ystyriol o dementia gael effaith bositif ar bobl

Fideo am sut y gall newidiadau bach i greu amgylchedd sy’n fwy ystyriol o dementia gael effaith bositif ar lesiant emosiynol ac annibyniaeth pobl sy’n byw gyda dementia