Jump to content
Stori am Peter

Mae Peter, sy'n byw gyda dementia, yn siarad am ei gyflawniadau personol a sut mae mwy i'r person na dementia.