Jump to content
Pam fod ymarfer sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn bwysig

Gwrandewch ar riant yn esbonio sut defnyddiodd gweithiwr ddull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i'w helpu hi i newid y ffordd roedd hi'n rhyngweithio gyda'i phlant