Jump to content
Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid (DAR) – Edrych ymlaen

Mae’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn adeiladu ar egwyddor sylfaenol llesiant sydd wrth wraidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, a osododd mewn deddfwriaeth mai diben craidd gofal a chymorth yw helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau sy’n bwysig iddynt yn eu bywyd.