Jump to content
Enghraifft o sesiwn goruchwylio sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau personol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Enghraifft o sesiwn goruchwylio sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau personol yr unigolyn