Jump to content
Deall y broses addasrwydd i ymarfer

Mae addasrwydd i ymarfer yn gwneud yn siŵr bod pobl ar y Gofrestr gyda'r sgiliau, gwybodaeth a chymeriad i weithio'n ddiogel ac yn effeithiol dyma fideo am y broses addasrwydd i ymarfer.