Jump to content
Buddion sefydlu da

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol, y rhai sy’n gyfrifol am ddarparu sefydlu, rheolwyr, gofalwyr a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau yn esbonio pwysigrwydd sefydlu da a chadarn. Mae nhw’n esbonio’r buddion mae hyn yn gallu cael ar y gweithiwr, y sefydliad ynghyd a’r bobl sy’n defnyddio gwasanaethau.