Jump to content
Astudiaeth achos ar y manteision o gofrestru - stori Rita

Mae Rita Davies yn gofalu am ei gwr Mel. Mae'r cymorth y maent yn ei dderbyn gan weithwyr gofal cartref yn amhrisadwy ac yn golygu fod Rita yn gallu parhau i wneud pethau eraill sy'n bwysig iddi, yn ogystal a chefnogi Mel.