Jump to content
Cwestiynau cyffredin - Rheoleiddio ac Arolygu

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Mai 2017
Diweddariad olaf: 19 Rhagfyr 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (26.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch