Jump to content
Cwestiynau cyffredin - Rheoleiddio ac Arolygu

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Mai 2017
Diweddariad olaf: 19 Rhagfyr 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (26.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch