Jump to content
Ymgynghoriadau

Diwygio rheoliadau partneriaeth o dan Ran 9 o'r Ddeddf

Rhwng 31 Awst a 26 Hydref 2918 bydd Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar ddiwygiadau i ar y diwygiadau i Reoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 a Rheoliadau Gofal a Chymorth (Trefniadau Partneriaeth ar gyfer Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015.

Ymgynghoriad ar ddiwygio rheoliadau partneriaeth o dan Ran 9 o'r Ddeddf

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (27.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch