Jump to content
​Gweithio gyda phobl fyddarddall

Canllaw ymarferol i weithredu'r Ddeddf

Nod y canllaw ymarferol hwn, a ddatblygwyd gan Sense Cymru, yw cefnogi gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gweithio gyda phobl fyddarddall i weithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (27.8 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch