Jump to content
Rhowch eich barn am ein Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rhowch eich barn!

Rydyn ni eisiau clywed eich barn am ein Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth? Hoffem glywed eich barn am ein Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Beth yw’r Cod, a pham mae’n bwysig?

Mae’r Cod Ymarfer Proffesiynol yn dweud wrth weithwyr gofal cymdeithasol sut mae’n rhaid iddyn nhw ymddwyn yn eu swyddi.

Gallwch weld y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol yma, neu mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael yma.

Rydym yn diweddaru’r Cod i wneud yn siŵr bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn gallu darparu gofal o’r ansawdd gorau.

Dyma fan cychwyn proses hir, lle byddwn yn siarad â phobl sy’n gweithio yn y sector a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal. Bydd y diweddariadau’n digwydd yn 2025.

Rydym ni eisiau gwybod sut mae pobl sy’n defnyddio neu’n dod i gysylltiad â gwasanaethau gofal a chymorth yn teimlo am y Cod.

Rydym hefyd eisiau gwybod a oes pethau y dylid eu hychwanegu, eu dileu neu eu newid yn eich barn chi. Neu a oes ffordd well o ddangos y Cod a chyfleu’r negeseuon allweddol.

Sut gallwch chi gymryd rhan

Llenwch ein harolwg. Arolwg byr yw hwn, a dim ond pump i ddeg munud ddylai gymryd i’w lenwi.

Bydd mwy o gyfleoedd hefyd i gymryd rhan yn y gwaith hwn yn y dyfodol.

Cysylltwch â Maddy Thompson – maddy.thompson@urbanforesight.org i gymryd rhan.

Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Medi 2023
Diweddariad olaf: 9 Hydref 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (30.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch