Jump to content
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
Datblygwyd y safonau hyn yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant ar gyfer y grŵp oedran 0-7.

Er mwyn hwyluso'r defnydd, mae'r safonau yn y gyfres hon wedi'u grwpio i feysydd gweithredol gyda chysylltiadau ag enghreifftiau o sut y gellir eu defnyddio fel offeryn effeithiol i unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Ardaloedd

 • Gofal plant a datblygiad

 • Dysgu a datblygu mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

 • Diogelu a lles

 • Cyfathrebu

 • Iechyd a diogelwch

 • Amgylcheddau cynorthwyol a diogel

 • Chwarae

 • Arwain a rheoli

 • Datblygu ymarfer

 • Plant ag anghenion cymorth penodol

 • Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd

 • Gweithio mewn gyda pobl proffesiynol eraill