Jump to content
Arolygwyr Gwasanaethau
Datblygwyd y safonau canlynol yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gweithio fel arolygwyr o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Er hwylustod, mae'r safonau wedi'u grwpio i feysydd swyddogaethol.

Ardaloedd

 • Darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau am rheoleiddio a chofrestru

 • Asesu ceisiadau i gofrestru gwasanaethau

 • Arolygu gwasanaethau

 • Rheoli pryderon a chwynion

 • Sicrhau cydymffurfiad drwy orfodaeth

 • Gweithio mewn partneriaeth ag eraill

 • Hybu rhagoriaeth

 • Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

 • Gweithio mewn tîm

 • Dysgu a datblygu

 • Iechyd a Diogelwch