Jump to content
Strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru 2017-2022
Ymgynghoriad

Strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru 2017-2022

- | Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.

Rydym wedi ei sefydlu i arwain mewn rheoleiddio, datblygu’r gweithlu a gwella gwasanaethau ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol. Rydym wedi datblygu perthnasau gweithio agos iawn gyda Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r sefydliadau mae e’n eu hariannu, gan gynnwys Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol.

Mae fersiwn ddraft hon o’r Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol wedi cael ei ddatblygu gan y sefydliadau hyn a gan ymarfer gofal cymdeithasol, prifysgolion Cymru, llywodraeth leol a chenedlaethol, sefydliadau ymbarél, a’r cyhoedd. Mae’r strategaeth wedi’i ddylunio i gysylltu ymarfer gofal cymdeithasol ac ymchwil yn ffurfiol drwy weithredoedd, cyfrifoldebau, ac atebolrwydd sy’ wedi cael eu rhannu a’u cytuno arnynt ar y cyd.