Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ymgynghoriad

Strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru 2017-2022

26 Mehefin 2017 - 21 Awst 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.

Rydym wedi ei sefydlu i arwain mewn rheoleiddio, datblygu’r gweithlu a gwella gwasanaethau ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol. Rydym wedi datblygu perthnasau gweithio agos iawn gyda Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r sefydliadau mae e’n eu hariannu, gan gynnwys Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol.

Mae fersiwn ddraft hon o’r Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol wedi cael ei ddatblygu gan y sefydliadau hyn a gan ymarfer gofal cymdeithasol, prifysgolion Cymru, llywodraeth leol a chenedlaethol, sefydliadau ymbarél, a’r cyhoedd. Mae’r strategaeth wedi’i ddylunio i gysylltu ymarfer gofal cymdeithasol ac ymchwil yn ffurfiol drwy weithredoedd, cyfrifoldebau, ac atebolrwydd sy’ wedi cael eu rhannu a’u cytuno arnynt ar y cyd. 

Icon dogfen
Dogfen
Ymateb i’r ymgynghoriad Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Gymru 2017-2022
Icon dogfen
Dogfen
Crynodeb o'r Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Cymru 2017-22
Icon dogfen
Dogfen
Dogfen ymgynghori drafft strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru 2017-2022
Icon dogfen
Dogfen
Cwestiynau ymgynghori am y strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol