Skip to main content
Cymraeg English

Hafan yr Hyb Dysgu a Gwybodaeth

Beth yw'r Hyb?

Mae'r Hyb Gwybodaeth a Dysgu yn siop un stop ar gyfer gwybodaeth ac adnoddau am ddeddfwriaeth gofal cymdeithasol Cymru.
Amdanom

Gwerthusiad 2016-17

Gwerthusiad annibynnol o ail flwyddyn y rhaglen hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi cael ei lunio gan ICF Consulting Services.
Darllen y gwerthusiad

Adnoddau dysgu

Mae'r Hub yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth a deunyddiau i gefnogi dysgu ar y Deddfau. Caiff adnoddau eu hychwanegu a'u diweddaru'n rheolaidd.
Adnoddau dysgu