Cymraeg English
Deall y Ddeddf
Deddfwriaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru
Hyb Gwybodaeth a Dysgu
Rheoleiddio i Lwyddo
Beth yw'r Hyb?
Mae'r Hyb Gwybodaeth a Dysgu yn siop un stop ar gyfer gwybodaeth ac adnoddau am ddeddfwriaeth gofal cymdeithasol Cymru.
Amdanom
Gwerthusiad 2016-17
Gwerthusiad annibynnol o ail flwyddyn y rhaglen hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi cael ei lunio gan ICF Consulting Services.
Darllen y gwerthusiad
Adnoddau dysgu
Mae'r Hub yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth a deunyddiau i gefnogi dysgu ar y Deddfau. Caiff adnoddau eu hychwanegu a'u diweddaru'n rheolaidd.
Adnoddau dysgu
Cofrestrwch i dderbyn y fwletinau diweddaraf