Skip to main content
Cymraeg English
 
Amdanom
 

Gwerthusiad annibynnol o raglen dysgu 2016-17

Gwerthusiad annibynnol o raglen dysgu 2016-17

Mae ICF Consulting Services wedi cynhyrchu gwerthusiad annibynnol o raglen hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae'r adroddiad dwyieithog yn edrych ar sut cafodd yr hyfforddiant ei ddarparu ac effaith y rhaglen ar wybodaeth a sgiliau staff yn y sector gofal cymdeithasol, iechyd a'r sector gwirfoddol.

Mae'r gwerthusiad yn ail flynedd y rhaglen ddwy flynedd ac yn edrych ar: 

  • parodrwydd a hyder y gweithlu i weithredu’n unol â'r Ddeddf
  • ansawdd y deunyddiau dysgu a'r hyfforddiant a ddarparwyd 
  • pa mor dda oedd y rhaglen yn cael ei chynnal
  • ei gwerth am arian.

Darllenwch y crynodeb gweithredol ar gyfer gwerthusiad 2016-17.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd wedi creu Stori y Ddeddf, sy'n tynnu ar adroddiad ICF uchod i roi darlun cyflawn o'r rhaglen hyfforddiant ddwy flynedd hon.

Stori y Ddeddf yn PowerPoint

Mae'r crynodeb gweithredol ar gyfer gwerthusiad 2015-16 hefyd ar gael.  

Cynnwys wedi diweddaru ar 05 Mai 2017

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.