Skip to main content
Cymraeg English
Canllaw i adnoddau cynllunio a chomisiynu

Bydd y canllaw i adnoddau hon yn helpu eich dealltwriaeth o gynllunio a chomisiynu o dan y Ddeddf gan gyfeirio'n benodol at y rhai y mae cydgynhyrchu yn dylanwadu arnynt. Mae’n cynnwys dolenni i fwy o wybodaeth ac adnoddau perthnasol, megis cyflwyniadau, ymchwil ac adroddiadau gwerthuso, fideos, briffiau a gwefannau defnyddiol.

Dogfen
Canllaw i adnoddau cynllunio a chomisiynu – Ionawr 2017
Pecyn cymorth asesiad poblogaeth

Datblygodd yr Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol y Pecyn Cymorth Asesiad Poblogaeth hwn, ochr yn ochr â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid eraill, i gefnogi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Nod y pecyn yw cefnogi awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol i asesu amryw boblogaethau a chyhoeddi'r canlyniadau.

Dogfen
Pecyn cymorth asesiad poblogaeth
pdf
Pecyn Cymorth Cynllunio Ardal (Adran 14a)​

Mae'r pecyn cymorth hwn ar gyfer cefnogi Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol i gwrdd ag anghenion Canllaw Ystadegol ar gyfer Cynlluniau Ardal o dan Adran 14A

Dogfen
Llawlyfr Cynllunio Ardal Gofal A Chymorth
pdf
Dogfen
Templed Cynllun Ardal
doc
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 1A Pennu Blaenoriaethau Rhanbarthol Ac Integredig
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 1B Deall Integreiddio A Gofal Integredig
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 2 Pennu Camau Gweithredu Yn Erbyn Blaenoriaethau
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 3 Nodi Adnoddau
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 4 Modelau Darpariaeth a Chaffael
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 5 Cronfeydd Cyfun
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 6 Partneriaeth Llywodraethu Ac Atebolrwydd
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 7 Trefniadau Monitro Gwerthuso ac Adolygu
pdf
Dogfen
Nodyn Cyfarwyddyd 8 Ymgysylltu
pdf
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.