Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Pan fydd cwyn yn cael ei gwneud am unigolyn cofrestredig, rydyn yn ymchwilio iddo a gallwn ei hatgyfeirio at banel. Mae'r panel yn penderfynu a ddylai'r person aros ar y Gofrestr. Gall gwrandawiadau panel gael eu cynnal yn gyhoeddus neu yn breifat. Dyma wybodaeth am y broses gwrandawiadau.