Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Dau o blant sy’n byw mewn gofal preswyl i blant yn dangos eu ffonau i’w gilydd ac yn mwynhau jôc

Bydd yr adnodd syml yma yn cefnogi ymarfer da mewn gofal preswyl i blant drwy roi mynediad i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Noder bod yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn â gofal preswyl i blant bob amser.


Fel gweithiwr gofal preswyl i blant, rhaid i chi fod yn gofrestredig gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi gydymffurfio â'r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol a rhaid dilyn Y gweithiwr gofal preswyl i blant - canllaw ymarfer.

Pynciau