Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol o dan Safonau Gofynnol Cenedlaethol:

 1. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

 2. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 3. Diploma Estynedig CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Graddau:

 1. Prifysgol De Cymru: BA Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)

 2. Prifysgol De Cymru: Fd Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar)

 3. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 4. Prifysgol Glyndŵr: Fd Astudiaethau Plentyndod Cynnar (EYPS)

 5. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 6. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 7. Prifysgol Aberystwyth: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 8. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Diploma AU Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

 9. Prifysgol Caerdydd: BA (Anrh) Addysg Gynnar ac Ymarferydd Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (dwyieithog)

 10. Pryfysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg)

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Mae’n bosibl y bydd angen i’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig, gyda phlant rhwng pump a 12 oed, gyflawni cymhwyster gwaith chwarae sydd wedi’i osod gan SkillsActive er mwyn bodloni Safonau Gofynnol Cenedlaethol a gofynion rheoleiddio.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:

Mewn lleoliadau sy'n gofalu am blant dan ddwy oed, mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol bod:

 • staff sy’n gofalu am fabanod yn gymwys i wneud hynny
 • o leiaf 50 y cant o'r staff sy’n gofalu am fabanod wedi cael hyfforddiant yn y maes penodol hwn
 • gan y person sy'n gyfrifol am ystafell y babanod o leiaf ddwy flynedd o brofiad o weithio gyda phlant o dan ddwy oed.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth) Cymru a Gogledd Iwerddon

 2. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) Cymru a Gogledd Iwerddon

 3. EDEXCEL Tystysgrif / Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - CCLD (dim ond os dechreuwyd cyn 2014)

 4. Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 5. NVQ 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 6. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg Plant

 7. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar

 8. Diploma CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 9. Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Meithrin

 10. Dyfarniad y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i weithwyr chwarae (dyfarniadau trosiannol)

 11. Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweithio gyda Phlant

 12. Diploma CACHE mewn Nyrsio Meithrin (DNN) (NNEB yn flaenorol)

 13. Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant (DCE)

 14. Tystysgrif Genedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 15. Diploma Cenedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 16. Tystysgrif Genedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 17. Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 18. Tystysgrif Genedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 19. Diploma Cenedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 20. Tystysgrif Lefel 4 y Brifysgol Agored mewn Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Dylai gweithwyr sy’n symud i Gymru sy’n meddu ar gymhwyster a gydnabyddir gan y Department of Education (Lloegr), y Northern Ireland Social Care Council neu’r Scottish Social Services Council gwblhau agweddau o Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant sy’n berthnasol i’w rôl a’r gwasanaeth.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.