Mae'r dudalen hon yn cynnwys ystod o adnoddau a gwybodaeth am waith cyfiawnder teuluol a llysoedd teulu.

Cyfraith gofal cymdeithasol plant yng Nghymru

Mae gwybodaeth am gyfraith gofal cymdeithasol plant ar gael yn:

Wedi gefnogi gan:

  • Cymdeithas ar gyfer Maethu a Mabwysiadu Cymru (AFA)
  • Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Y Rhwydwaith Maethu
  • CASCADE: Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant

Mae'r safle yn helpu i ddod o hyd i'r gyfraith bresennol mewn perthynas â gofal cymdeithasol i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cyfiawnder Teuluol - Pwysigrwydd Tystiolaeth

Datblygwyd yr adnodd allweddol hwn yn 2013 ar gyfer gweithwyr cymdeithasol awdurdodau lleol a CAFCASS Cymru. Mae'r canllawiau'n helpu gweithwyr cymdeithasol i ymgorffori ymchwil mewn prosesau penderfynu a'i chyflwyno'n effeithiol mewn achosion yn y llysoedd teulu.

Fe'i datblygwyd mewn ymateb i'r Adolygiad o Gyfiawnder Teuluol a'r Rhaglen Moderneiddio Cyfiawnder Teuluol.

Adnoddau eraill