Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Adnodd rhyngweithiol yw Camau Cyntaf mewn Rheoli sy'n cefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol sydd newydd mewn swydd. Yma ceir mwy o wybodaeth am yr adnodd a sut y gall eich helpu chi.

Mae arweinyddiaeth a rheolaeth dda'n hanfodol ar gyfer gofal a chymorth o safon uchel. Mae arweinwyr effeithiol yn creu ymdeimlad o ymddiriedaeth, hyder a chred. Gallant ysbrydoli pobl i fabwysiadu'r gwerthoedd a'r ymddygiad y maent yn eu hyrwyddo.

Mae'r adnodd yn ymdrin â thair elfen allweddol o arwain a rheoli:

  • rheoli eich hun
  • arwain a rheoli tîm
  • arwain a rheoli gwasanaeth.

Mae'n cynnwys canllawiau ymarferol, pwyntiau i fyfyrio arnynt ac adnoddau ychwanegol. Mae'n cynorthwyo rheolwyr i ddatblygu fel arweinwyr mewn gofal. 

Mae'r adnodd yn gweithio ochr yn ochr â'r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a'r canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwr gofal cymdeithasol.