Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae’r fframwaith yn amlinellu’r safonau y dylid eu defnyddio i lywio ymarfer yn y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Er mwyn cefnogi'r fframwaith, mae cyfres o adnoddau yn cael eu datblygu.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi gwneud fideo animeiddiedig byr i atgyfnerthu arfer gorau ac ymddygiadau gweithwyr ac ymwelwyr i leoliadau gofal ar draws y sectorau, er mwyn helpu i leihau lledaeniad heintiau a chlefydau heintus.

Mae modiwl dysgu ar-lein a ariennir yn llawn hefyd ar gael gan Brifysgol Bangor. Mae hwn wedi’i anelu at unigolion cyfrifol, rheolwyr gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant ac arweinwyr tîm ynghyd ag amrywiaeth o weithwyr iechyd proffesiynol.

Bydd adnoddau pellach yn dilyn yn fuan.