Jump to content
Trevor Green

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithsaol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Summit Care Ltd
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad