Jump to content
Trevor Green
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithsaol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Summit Care Ltd
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad