Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Enw:

Jayne Jones

Rhif cofrestru:
W/2095389
Dyddiad:
30/07/20 -
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Diddymu trwy Gytundeb
N/A
Gynt Plas Y Bryn Care Home
Ni gynhelir wrandawiad gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Diddymu trwy Gytundeb

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod unigolyn cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai unigolyn cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan yr unigolyn cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd y Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Datganiad Ffeithiau wedi’I gytuno

Mae’r datganiad ffeithiau wedi’I gytuno yn Saesneg gan mai dyma oedd iaith dewisol y person cofrestredig

Canlyniad

Diddymu o’r Gofrestr