Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Enw:

Ian John Jayne

Rhif cofrestru:
W/5006210
Dyddiad:
01/09/2020 - 02/09/2020
Amser:
9.30yb
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Gorchymyn ar frys cyn dileu 05/10/2020
Mae’r gwrandawiad yma yn cael ei gynnal trwy fideo- gynadledda, Os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â ni ar hearings@socialcare.wales
SICS Gofal Cymru Cyf
Panel addasrwydd i ymarfer

Honiadau

Mae’r cyhuddiadau ar gael yn Saesneg yn unig gan mai dyma fydd iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar ffeithiau

Gweler y rhesymau yn yr adran saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar anaddasrwydd

Gweler y rhesymau yn yr adran saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar Warediad

Gweler y rhesymau yn yr adran saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad