Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Enw:

Debra Lewis

Rhif cofrestru:
W/5000324
Dyddiad:
28/07/2020 - 28/07/2020
Amser:
9.30yb
Rheolwr gofal catref
Gorchymyn Dileu
Mae’r gwrandawiad yma yn cael ei gynnal trwy fideo- gynadledda, Os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â ni ar hearings@socialcare.wales
Gynt Ty Draw Wentworth Lodge Ltd
Panel addasrwydd i ymarfer

Cyhuddiadau


Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar ffeithiau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad


Penderfyniad ar anaddasrwydd

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar warediad

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad